Diaconie

Diaconie dichtbij
In onze parochie zijn allerlei initiatieven, zoals de Voedselbank, KBO, Ziekenbezoekgroepen, de Zonnebloem, Nieuwe Levenskracht, SWOVE,
Wijk –info/inloop punten en ’t bloemetje van de week. Allemaal gericht op een bepaalde groep mensen. Maar er zijn velen meer die geen hulp ontvangen. Mensen die eenzaamheid voelen, zij die arbeidsongeschikt of werkloos geworden zijn. Of tegen andere tegenslagen en teleurstellingen oplopen.

We laten ons voor de zorg voor elkaar inspireren door het evangelie – speciaal Lucas 10 de barmhartige Samaritaan.

Diaconie
De werkgroep diaconie heeft contact met andere groepen en zet zich in op de volgende terreinen.

Caritas
Caritas is het ledigen van directe materiële nood, ook in onze eigen omgeving. In onze parochie is hier een bescheiden budget/potje voor.

De Voedselbank
Diverse keren per jaar wordt een inzameling gehouden voor de Voedselbank. Dan brengen mensen houdbare etenswaren mee, waarvan een deel bij het gereed maken van de altaartafel wordt aangedragen, zoals de eerste christenen deden. De etenswaren gaan via de Voedselbank Veldhoven naar gezinnen die het materieel moeilijk hebben.

Ziekenbezoekgroep
Wij willen iets betekenen voor mensen die, na een – vaak zware – behandeling in het ziekenhuis naar huis komen. Deze groep mensen heeft wellicht behoefte aan contact met ons of een gesprek met een pastor. Wie mensen kent die bezoek wensen of zelf mensen wil bezoeken kan dat doorgeven aan de parochie.

M25
Er is een werkgroep in oprichting, waarin tieners zich onder de leiding van jongeren inzetten voor allerlei diaconale taken: de M25, naar het 25e hoofdstuk van Matteüs, waarin Jezus zegt ‘Wat je doet voor de minsten der mijnen, doe je Mij.'