Behoefte aan ziekenbezoek

ziekenbezoekAls u ziek bent, veel alleen of sterk aan huis gebonden, stelt u misschien bezoek namens de kerk op prijs.
U kunt dat kenbaar maken via een van de de kerkwijkcentra.

Binnen de parochie Christus Koning zijn ziekenbezoekgroepen en/of afdelingen van De Zonnebloem en Nieuwe Levenskracht actief.