Bidden

Aanbidding van het Heilig Sacrament

Christus Koningkerk: in de Mariakapel elke vrijdag.
19.00 uur eucharistieviering
19.30 uur ('aansluitend') eucharistische aanbidding met mogelijkheid voor het ontvangen van het sacrament van vergeving en verzoening.
20.30 uur einde.

Rozenkransgebed

Christus Koningkerk: in de Mariakapel elke vrijdagavond vóór de viering vanaf 18.30 uur.

Openstelling Mariakapel

H.Caeciliakerk: dagelijks van 9.00 - 17.00 uur (ingang linkerzijde)
H.Willibrorduskerk: dagelijks van 9.00 - 19.00 uur (ingang zijde parkeerterrein)
Christus Koningkerk: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 19.30 uur,
zondag van 9.00 - 17.00 uur