Speciaal voor de kinderen

Binnen de parochie Chistus Koning zijn er diverse activiteiten voor kinderen en tieners.

Kinderwoorddienst
Tijdens een aantal eucharistievieringen zijn er tegelijk aparte bijeenkomsten voor de kinderen. Hierin krijgen ze de Bijbel op hun eigen niveau te horen. Deze verhalen worden met ze besproken en verwerkt in een knutselwerkje.

Gezinsviering Kerst
Kinderen van de basisschool en hun ouders vieren op kerstavond de komst van de Messias.

Palmpasen viering
Viering van de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Met Palmpasenstokken!

Kruisweg
Vormelingen van Christus Koning staan stil bij het lijden van Jezus en anderen in onze wereld .

Kinder-Paaswake
In het donker komt het nieuwe licht: kinderen en hun ouders vieren met oude rituelen de Verrijzenis van Jezus 

Eerste-Communie vieringen
Dit zijn een serie vieringen rond het voor de eerste keer ontvangen van het Lichaam-brood van Jezus.

Vormselviering
Tijdens deze viering vol geestkracht ontvangen de jongeren van groep 8 het Heilig Vormsel.