Preek van de week

Preek weekend 14 oktober - 15 oktober 2017

28e zondag door het jaar, Mattheus, 22, 1-14 (A)

Zusters en broeders In christus,

Mensen worden graag uitgenodigd voor een feest Bijvoorbeeld: een bruiloftsfeest, een verjaardag, een promotie op het werk enzovoort. Zo’n feest is soms wat overdadig, want geen enkele gastheer wil zijn gasten tekort doen. Maar in al die menselijke vreugde zijn er ook  die niet ingaan op de uitnodiging. Mensen die geen tijd hebben, of liever hun eigen weg gaan. Of mensen die alleen met zichzelf tevreden kunnen zijn.

Ons uitnodigen om samen te vieren, doet God ook.  Wekelijks nodigt Hij ons uit op het feest van zijn liefde en vrede, en op de viering van de woorden en daden van zijn Zoon Jezus. Hij nodigt ons uit om samen zijn weg te gaan en te genieten van zijn aanwezigheid onder ons. Die aanwezigheid is geen klein feestje, maar een feest van gulheid en grenzeloze overvloed. Zo horen we dat: ‘Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volkeren een feestmaal aan van uitgelezen gerechten en belegen wijnen.’ We hebben het al zo dikwijls gehoord: zijn mildheid, zijn goedheid, zijn genade is grenzeloos en onuitputtelijk.

Toch zijn er velen die niet ingaan op zijn overvloed, en niet willen genieten van zijn onuitputtelijke genade. Daarover heeft Jezus het in het evangelie. Hij vertelt over mensen die niet naar het bruiloftsfeest van de koningszoon willen komen. Het is een rijk feest, met een overdaad aan voedsel en drank, maar nee, ze willen niet komen. Sommigen vermoorden zelfs de dienaren die hen komen uitnodigen. Waarom willen die mensen niet komen, en waarom zijn ze zo wreed? Het antwoord daarop vinden we in de werkelijkheid van ons dagelijks leven. Onze kerken lopen leeg, want velen geloven zelfs niet meer in het bestaan van God, laat staan dat ze in zijn grenzeloze goedheid zouden geloven. En veel anderen misbruiken zijn naam om anderen uit te buiten, te verdrijven, te vermoorden, uit te moorden. Want ze willen alleen hun eigen weg gaan, en die weg  is alle macht bezitten. Die macht moet eindeloos zijn, en is daarom wreed, en onuitroeibaar.

Jezus beklemtoont toch  de onuitputtelijke gulheid en mildheid van God. Als niemand van de genodigden wil komen, worden er anderen uitgenodigd. ‘Ga naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt’, zegt de Heer. Dus gaan  zijn dienaren de straat op en brengen zoveel mogelijk mensen samen, ‘zowel goede als slechte.’ Dat is een merkwaardig zinnetje: goeden zowel als slechten worden uitgenodigd.  Maar wie zijn die slechten, en waarom worden ze toch uitgenodigd, hoewel ze slecht zijn? Opnieuw is er maar één enkel antwoord op die vraag, en dat is dat God eindeloos goed en genadig is,  voor alle mensen.

Enkele jaren geleden werd op initiatief  van onze huidige  paus een buitengewone synode gehouden over huwelijk en gezin. Zij hebben zich moeten   losmaken van wetten, die wel kerkelijk, maar niet goddelijk zijn, en hebben zich moeten spiegelen aan onze algoede God. Alle mensen worden op zijn feestmaal uitgenodigd. Om het in het thema van de synode uit te drukken zijn  dat dus ook mensen die ongehuwd samenleven, die gescheiden en opnieuw getrouwd zijn, die voorbehoedsmiddelen gebruiken, en die anders geaard zijn dan anderen. Dus alle mensen.

Op het bruiloftsfeest wordt er door de koning en die staat voor de Heer onze God, maar één man buitengesloten, met als reden dat hij geen bruiloftskleed draagt. Dat wil voor ons zeggen dat hij helemaal niet geeft om de Heer en om de bruiloft. Hij denkt er zelfs niet aan, want anders had hij zich op passende wijze gekleed.  Nee, hij wil alleen maar profiteren, en voor de rest zijn eigen gang gaan. Ja, dan moet hij dus maar zijn eigen weg  gaan, besluit de koning en hij wordt gebonden naar buiten geworpen. Iedereen die wel ingaat, op de uitnodiging van de maaltijd des Heren, en aan zijn bruiloftskleed heeft gewerkt; voor ons het geloof in Jezus, zal ontvangen wat in de antwoordpsalm van vandaag staat: Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn bestrijders.  Met olie zalft gij mijn hoofd, mijn beker is overvol. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit elke dag van mijn leven.  Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden.  Amen.