Preek van de week

Preek zondag 9 december, 2e zondag van de advent, Lc 3:1-6 (C)

Broeders en Zusters in christus,

Heel lang geleden waren er nog geen kranten. Weet je hoe  ze toen te weten kwamen wat er allemaal in de stad en in het land gebeurde? Dan liep er iemand door de straten die heel hard riep wat er allemaal voor nieuws was.  Je kon hem al van ver aan horen komen: want hij had een bel bij zich.  Als hij een tijdje heel hard gebeld had en ondertussen weer een straat verder gelopen was, stopte hij met bellen en ging weer zo hard mogelijk het laatste nieuws te vertellen. Voordat Jezus ter wereld kwam, werd zijn neef Johannes geboren.  Johannes werd geroepen als voorloper van Jezus. Hij leefde in de woestijn. Hij  zag er een  beetje vreemd uit met zijn kameelharen jas. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Dat lijkt me niet echt lekker, maar voor deze  Johannes was het geen probleem.  Johannes wist dat God zijn zoon  naar de aarde zou sturen. Hij werd door God groepen om de mensen te dopen en de weg van Jezus voor te bereiden.  Hij wilde dat alle mensen dit goede nieuws zouden horen. Daarom riep hij heel hard tegen iedereen die het maar wilde horen: Bereid de weg van de Heer, Maak zijn paden recht en bekeert u. Johannes bedoelde: zorg dat je goed leeft, dat je klaar bent om Jezus te ontvangen. God gebruikte Johannes om het goede nieuws bij de mensen te brengen. Johannes  is als het ware de krantenjongen.  Hij ging te voet door heel de streek en riep overal tegen de mensen dat ze moesten laten zien dat ze spijt hadden over hun zonden, over alles wat niet goed was geweest. Heel veel mensen vonden dat een goed idee, en ze lieten zich door Johannes dopen. Nee, niet  zomaar met een beetje water over je hoofd, maar helemaal kopje onder in de rivier de Jordaan.  Zo werden ze als het ware helemaal schoongewassen en konden ze een nieuw begin maken.  

Johannes de Doper zegt ook: ‘Bekeer u tot vergeving van zonden’  Dat betekent ons hart, onze ogen, onze handen en voeten gebruiken om recht te maken wat krom is in deze wereld. Krom door egoïsme, door ieder voor zich, door onverschilligheid, door groeiend ongeloof. En nog meer krom door ontrouw, door hardheid, door wreedheid. Dat zijn de ravijnen die gevuld moeten worden, de bergen en de ruwe wegen die geëffend, en de kronkelpaden die recht gemaakt moeten worden. Dat zijn ook de vragen die we onszelf moeten stellen: proberen wij recht te maken wat krom is in onszelf? Zijn wij bereid de kronkels in ons leven te rechten? Verlangen wij echt naar de komst van de Heer in ons leven, of is Kerstmis niets anders dan een leuk familiefeestje met goed eten en drinken en veel cadeaus die we helemaal niet nodig hebben, en waarvan we dikwijls niet weten wat we er moeten mee aanvangen? Zusters en broeders, laten we de advent echt beleven in onszelf en in onze gemeenschap. Dat doen we door de komst van de Heer echt voor te bereiden, zodat Hij zich kenbaar kan maken in onze wereld. Kenbaar door zijn liefde die wij uitdragen in doen en denken. Kenbaar door zijn vrede die wij proberen te verwezenlijken. Kenbaar door zijn gerechtigheid die we delen met anderen. Johannes de doper deed twee dingen: Ten Eerste  bereidde Hij de mensen voor om de Messias te ontvangen. Ten tweede: Als iemand naar hem luisterde en in hem geloofde, doopte Hij die persoon  in de rivier.  Het doopsel is een gebruik dat iemand goed voorbereidt om Gods Geest te ontvangen en zo kind van God te worden. Op deze manier bereidde Johannes de Doper voor die mensen de weg van de Heer  en maakte zijn paden recht.  

In de katholieke kerk werd het doopsel overgenomen van  Johannes de Doper. Als iemand lid wil worden van de katholieke kerk , neemt hij het doopsel aan. wij hebben ook het doopsel ontvangen. Zo  werden wij christenen.  In onze  Moderne samenleving vinden veel mensen het doopsel, het vormsel en de Eerste Heilige communie als feestdagen een gelegenheid om naar de kerk te gaan. Daarna komen veel mensen niet meer naar de kerk.  Dat is niet verstandig.  Bij het doopsel wordt de kiem gelegd, wordt men kind van God.  Een kind heeft voedsel nodig om te groeien en onderricht om te leren.  God heeft de sacramenten ingesteld om als kind van God te groeien en het woord van God leren we kennen door de profeten en het evangelie.  Daarom is het belangrijk om regelmatig naar de Eucharistie vieringen te komen.  Zo kon het christelijk leven tot volwassenheid komen en kunnen we groeien in de liefde van God. Laten wij voor alle katholieke christenen in de wereld bidden, dat zij zich  goed voorbereiden  om de geboorte van Jezus te vieren en ook daarna  doorgaan om als goede christenen te  leven.  Amen.