Eucharistie

De eucharistie is dé samenkomst bij uitstek van de parochiegemeenschap. We komen dan samen om God te danken. We luisteren naar zijn Woord in de Bijbel en naar de uitleg daarvan.

We vieren de dood en verrijzenis van Jezus, dat Hij zich geeft aan ons. Wij ontvangen geestelijk voedsel voor ons dagelijkse leven en de inspiratie om ons in te zetten.
Daarom is de eucharistieviering – zeker op zondag – heel bijzonder.

Wat we ook vinden van de liederen, de preek, het gebouw, de verrezen Heer is er aanwezig en geeft zichzelf aan ons in de communie.

Op de website van omroep RKK vindt u meer informatie over het nl/katholicisme/encyclopedie/e/eucharistie_betekenis sacrament van de eucharistie.

'Bewust katholiek' heeft een kort filmpje over de eucharistie.

In de agenda vindt u meer informatie over de geplande vieringen.

Zie ook Misintenties, Slecht ter been en graag naar de kerk ?Thuis de communie ontvangen en Eerste communie.