Bijzondere bijdragen

Gewone giften / schenkingen

Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting voor zover het totaal de minimumgrens overschrijdt van 1% van het drempelinkomen.
Bij opgave van deze giften dient u het RSIN van de parochie te vermelden, dat is: 00265 0812

Indien u giften van twee jaar doet in één jaar, heeft u slechts eenmaal last van deze minimumgrens.. Alle giften en schenkingen gedaan in één kalenderjaar kunnen worden meegenomen in de belastingaangifte van dat jaar, mits ze ook in dat jaar zijn betaald. Met een maximumgrens van 10% van het drempelinkomen.