Oecumenische activiteiten

1. Ambassade voor vrede

In Veldhoven werd in 2012 de Ambassade opgericht om vredesactiviteiten in Veldhoven op de kaart te zetten. Het initiatief ontstond in het oecumenisch pastoresoverleg en van daaruit wordt jaarlijks een extra ambassadeur gevraagd om samen met een dominee en pastor de activiteiten te coördineren. Inmiddels zijn er meer mensen bij de ambassade mee gaan denken en is er een grotere werkgroep ontstaan, die de jaarlijkse vredesweek voorbereidt en uitvoert. De vredesweek in 2016 vindt plaats van zaterdag 17 september t/m zondag 25 september.

2. Week van gebed voor de eenheid

Ieder jaar in januari is in de internationale Week van gebed voor de eenheid een oecumenische gebedsviering op een zaterdagavond om 19.00 uur, gebaseerd op het thema dat de Raad van Kerken jaarlijks aanreikt.

3. Veertigdagentijd

Op Aswoensdag, openen we het begin van de Veertigdagentijd met een gezamenlijke viering.

4. Rock Solid

Rock Solid voor tieners Eens in de maand komen tieners bij elkaar rondom een thema dat aansluit bij hun dagelijkse leven, met sport en spel, een stukje bezinning en na afloop gezellig ‘chillen’ met een hapje en een drankje. De opzet is oecumenisch: deelnemers komen zowel uit de protestantse als uit de katholieke kerk. Locatie: Immanuelkerk, Teullandstraat 1. Tijd: van 19.33 uur tot 21.57 uur. De bijeenkomsten van Rock Solid staan aangegeven in de agenda.

5. Alpha-cursus

Deelnemers aan de Alpha-cursus maken in 13 bijeenkomsten kennis met de kernpunten van het Christelijk geloof. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd waarna er gestart wordt met een inleiding. Daarna wordt er in groepjes verder gepraat. De volgende thema’s worden onder meer besproken: wie is Jezus?, waarom bidden?, hoe leidt God ons? De Alpha-cursus is een oecumenisch initiatief, zodat u ook kennis maakt met andere geloven.
Voor meer informatie en/of aanmelden: http://alpha-cursus.nl of neem contact op met Ronald Begeer (06-22397926)