Nieuwsoverzicht

Excuses voor dhr. Tiny Leijten en bestuur

06 maart 2021

Excuses en eerherstel voor dhr. Tiny Leijten en het parochiebestuur

In februari hebben er twee gesprekken plaatsgevonden onder leiding van Deken René Wilmink tussen een afvaardiging van het parochiebestuur en dhr. Tiny Leijten. In een open en soms stevig emotionele dialoog werd de pijn, over en weer, over de ontstane situatie uitgewisseld. Het ongenoegen kon vrijuit worden uitgesproken.
Het parochiebestuur is zich terdege bewust van de gemaakte fouten - inhoudelijk, qua vorm en toonzetting - aangaande de behandeling van dhr. Tiny Leijten en heeft hiervoor in de gesprekken zijn uitdrukkelijke excuses aangeboden: "Dit had zo nooit mogen gebeuren", aldus de bewoording van een bestuurslid, waar heel het bestuur zich in kan vinden.

De handelwijze van het parochiebestuur heeft een dermate hevige reactie bij dhr. Tiny Leijten opgeroepen, waardoor het ontstane conflict via mensen rondom hem snel in de pers terecht kwam. Voor het welzijn  van de parochie heeft dat geen goed gedaan. Dit wordt achteraf ook door dhr. Tiny Leijten betreurd.
Door de gesprekken kan er heel voorzichtig nieuw vertrouwen groeien en kan de goede naam van eenieder hersteld worden. Dat biedt nieuwe hoop. Op eigen verzoek zal dhr. Tiny Leijten niet de taken hervatten die hij voorheen in de Oerlese Sint Jan de Doperkerk verrichtte.

Het parochiebestuur neemt als leerpunt het onderwerp communicatie mee. Het communiceren in een hartelijke en wederzijdse betrokkenheid zal de parochie ten goede komen. Uitwisseling van goede raad op meer punten van het parochieleven vormt een blijvende aanmoediging om de parochie mee op te bouwen.

Als wij leren van onze fouten en elkaar kunnen vergeven, gaan we opnieuw voort met onze gezamenlijke opdracht: elkaar dragen en liefhebben in de Naam van Christus.

Deken René Wilmink