Nieuwsoverzicht

Vastenactie 2021

28 februari 2021

De campagne van de Vastenactie in de Veertigdagentijd staat dit jaar opnieuw in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen.
De Vastenactie werkt aan eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen.
Vastenactie biedt wereldwijd trainingen aan en verschaft lesmateriaal. Zij richt zich met name op jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun inkomsten uit werk.
Als de coronamaatregelen het toelaten zal er in het weekend van 6/7 maart en 20/21 maart een deurcollecte worden gehouden.
Omdat het onzeker is of wij veel parochianen kunnen bereiken tijdens de viering in de kerk vragen wij uw aandacht om ook zelf vanuit huis een bijdrage over te maken naar de bankrekening van VASTENACTIE te Den Haag. IBAN NL21 INGB 000 000 5850.
Meer over het werk van de vastenactie vindt u op www.vastenactie.nl