Nieuwsoverzicht

Reservering voor weekendvieringen

22 juni 2020

Met ingang van 1 juli mogen er 100 kerkgangers aanwezig zijn tijdens de eucharistievieringen. Dit houdt in dat reserveren voor weekendvieringen na 28 juni niet meer nodig is.

Als u een misintentie hebt aangevraagd voor een bepaalde datum dan wordt daarvoor gevraagd met hoeveel personen u aanwezig zult zijn en worden er voor u plaatsen
gereserveerd.

Het restant aan plaatsen wordt toegewezen in volgorde van aankomst bij de kerk. Dit geldt alleen voor de zaterdagavond en zondagochtend 10.00 uur. Als er 100
kerkgangers zijn dan wordt de deur gesloten.

Mocht blijken dat wij door deze wijze van handelen veel mensen moeten teleurstellen kan het reserveren mogelijk weer worden ingevoerd. Daarover wordt u via website, facebookpagina en kanselmededelingen geïnformeerd.

Voor de missen door de week en zondag 8.30 uur wordt geen deurbeleid gehanteerd.