Nieuwsoverzicht

Coronamaatregelen kerkbezoek versoepeld

29 mei 2020

Het bisdom, heeft in aansluiting op de versoepeling van maatregelen door het Kabinet, voor de Katholieke kerk richtlijnen verstrekt. Door het pastoraal team en parochie is dit als volgt vertaald.

Met ingang van 1 juni mogen er 30 kerkgangers aanwezig zijn bij de Eucharistievieringen. Dit geldt voor zowel de weekendvieringen als de vieringen door de week.
Om aanwezig te zijn in een van de eucharistievieringen in het weekend (zaterdagavond of zondagochtend) dient u zich vooraf aan te melden. Dit kan op werkdagen tussen 13.00 en 15.00 uur via 06-10 47 52 26.

Reserveren kan alleen via dit nummer. Uw plaats in de kerk is alleen gereserveerd, als deze in het telefoongesprek is bevestigd voor die dag en tijdstip. U zult begrijpen dat er niet per voicemail gereserveerd kan worden. Ook kan er niet per e-mail gereserveerd worden.
Er kan steeds maar voor één weekendviering gereserveerd worden.

Vanaf zondag 14 juni mag er weer communie uitgereikt worden in de vieringen. Pastoor Frank As en Pater Jozef Aruldoss zullen op die zondag 3 missen celebreren. Te weten om 8.30 uur, 10.00 uur en 11.30 uur.
Op 21 en 28 juni zullen zij 2 missen celebreren om 8.30 uur en 10.00 uur. Indien deze 2 vieringen vol zijn op deze zondagen wordt er nog een 3e viering om 11.30 uur gehouden.

Indien u een misintentie hebt aangevraagd voor een weekendviering na 1 juni wordt u door de parochie benaderd of u tijdens die viering aanwezig zult zijn. Bij het opgeven van een misintentie kunt u meteen reserveren voor die betreffende mis.

Voor de missen door de week wordt vooralsnog niet met reserveringen gewerkt. Mocht blijken dat er toch meer dan 30 personen naar deze missen komen wordt dat aangepast. Wij zullen u daarover via de website en facebookpagina informeren.

Het pastoraal team en parochiebestuur zijn er zich ten volle van bewust dat het heel onplezierig is om mogelijk niet aanwezig te kunnen zijn in de viering van uw voorkeur. Wij zijn echter gehouden aan de wettelijke maatregelen.

Vanaf 1 juli worden de regels nog wat verder verruimd. Wij zullen u tijdig hierover informeren hoe het dan zal verlopen met betrekking tot reserveren en het aantal vieringen per weekend.