Nieuwsoverzicht

Coronavirus richtlijnen, update 18 maart

18 maart 2020

Update maatregelen Coronavirus in onze parochie, gepubliceerd 18 maart

Vieringen Goede Week

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het PaastriduĆ¼m) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april.  De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.
Voor de Chrismamissen in de bisdommen  geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vieringen in de Goede Week en met Pasen, communiceren de bisdommen met hun parochies en pastorale teams

Missen, doop en uitvaart
De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de beslotenheid plaats en zonder koor, eventueel met cantor. De zondagse viering van 10.00 uur wordt door de Lokale Omroep Veldhoven uitgezonden. 
Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de eerder afgekondigde, strikte maatregelen met de volgende toevoeging: de pastoor beslist naar omstandigheden en in overeenstemming met de overheidsmaatregelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij rekening te houden met de grootte van de kapel of kerk en ziet er op toe dat de richtlijnen van de overheid worden gevolgd. Van de aanwezige gelovigen wordt gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar te houden ook als men naar voren komt voor de H. Communie of persoonlijke zegen en niet te komen wanneer men verkouden is.
Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen.

Verenigd in gebed
De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.
De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

De parochie Christus Koning volgt vanzelfsprekend deze richtlijnen op. De priesters van de parochie zullen wel alle vieringen in de Goede Week doen. Deze worden dan op TV uitgezonden via Lokale Omroep Veldhoven.
Het gaat om de Palmzondagviering van 5 april 10.00 uur. Witte Donderdagviering van 9 april om 19.00 uur. Goede Vrijdag 10 april de kruisweg om 15.00 uur en de Lijdensherdenking om 19.00 uur. Paaszaterdag 11 april de Paaswake om 21.00 uur. Eerste Paasdag zondag 12 april om 10.00 uur.

Het paaseieren zoeken voor de kinderen gaat vanwege deze maatregelen ook niet door.

Eerdere mededelingen
Er is zaterdag 14 en zondag 15 maart goed gehoor gegeven aan het bericht dat de kerkdiensten in het weekend geen doorgang vinden. De enkele kerkganger die onwetend naar de kerk was gekomen is de toegang niet geweigerd. Het verbod tot het houden van publiek toegankelijke weekenddiensten door het bisdom opgelegd, blijft echter van kracht.

Degenen die voor een van de weekenden in maart een misintentie hadden aangevraagd zullen benaderd worden om hiervoor een nieuwe datum te plannen.
Degenen die al waren uitgenodigd voor het ophalen van een gedachteniskruisje krijgen een schrijven dat nadat de coronamaatregelen zijn opgeheven zij een nieuwe uitnodiging krijgen om het kruisje op te komen halen.

De vieringen door de week gaan vooralsnog gewoon door. Ook de vieringen op dinsdagochtenden in de kapelkerken en de kruiswegvieringen op vrijdag in de Christus Koningkerk.
Het parochiecentrum is ook geopend. Als u dit wilt bezoeken geldt dat u bij lichamelijke klachten beter niet kunt komen.

Er is geen koffie-bijeenkomst na de zondagse 10.00 uur viering.
Repetities van koren zijn afgelast.
Vervoer per "kerktaxi" is afgelast.
Catechetische bijeenkomsten worden afgelast. Dit houdt in dat de ouderavond voor de communicanten op 18 maart niet doorgaat. Ook de communievoorbereiding van 25 maart gaat niet door.

Wij blijven u via dit kanaal informeren als er nieuwe informatie beschikbaar is.
Hebt u vragen dan kunt u deze mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op werkdagen tussen 9.30 en 12.00 uur bellen met (040) 253 22 31.

Het bisdom verzoekt de gelovigen om onderstaand gebed te bidden.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.