Nieuwsoverzicht

Vaderdag voor de kinderen

10 juni 2019

Zondag 16 juni is er in de Christus Koningkerk aan de Kapelstraat-Zuid tijdens de viering van 10.00 uur weer een kinderwoorddienst. Het thema is: de goddelijke Drie-eenheid. We ontdekken dat God op verschillende manieren in het leven van mensen aanwezig is: als de barmhartige Vader die ons geschapen heeft, als zijn Zoon Jezus die op aarde kwam om de mensen Gods liefde te laten zien, en als heilige Geest die ons de weg wijst en helpt om ons leven te leven. God komen we op allerlei manieren tegen, in de bijbelse verhalen, in de daden van mensen om ons heen, en in onszelf wanneer we in de stilte proberen te luisteren.
Het is op 16 juni ook Vaderdag. We laten kinderen ontdekken dat ook vaders verschillende kanten hebben, en dat ze daarin ook wat op God lijken. Vanwege Vaderdag worden de vaders extra in het zonnetje gezet.
In de maanden juli en augustus is er vanwege de vakantie geen kinderwoorddienst.
Zie ook www.christuskoning.nl