Nieuwsoverzicht

Goede Week en Pasen

10 april 2019

Wat gebeurt er in de week vóór Pasen en wat is er de betekenis van ? Op die vragen gaat pastoor Frank As in.

In de Goede Week, die met Palmzondag begint, vieren we de oorsprong en het doel van ons katholieke geloof. De Goede Week is daarmee het hart van het liturgische jaar. Zonder de gebeurtenissen van de Goede Week: het lijden, sterven en de verrijzenis van Jezus, de Christus, bestond ons katholieke geloof niet. De Katholieke Kerk viert dan ook deze vieringen met grote eerbied en zorg. 
Wij volgen Jezus gedurende de Goede Week op zijn laatste dagen in zijn sterfelijk bestaan en komen bij elkaar op het uur van zijn belangrijkste levensmomenten om zijn liefde voor ons en ons heil te vieren.

Op Witte Donderdag begint het zg. Triduum Sacrum, de Heilige drie dagen. Op Donderdagavond, het uur van Zijn Laatste Avondmaal komen ook wij bij elkaar en vieren de instelling van de heilige Eucharistie en daaraan gekoppeld de instelling van het sacramentele priesterschap van de Kerk. Tijdens zijn leven kon Jezus slechts op één plaats zijn. Jezus stelt de Eucharistie in om na zijn verrijzenis, overal op aarde, waar de heilige Eucharistie gevierd wordt, bij de mensen aanwezig te zijn. Dat is de Kerk. De Kerk blijft dan ook de heilige Eucharistie vieren tot aan zijn Wederkomst. 
Na de viering van de Eucharistie wordt het altaar ontbloot, teken dat Jezus van zijn kleren beroofd en vernederd wordt. Van zijn goddelijke majesteit ontdaan wordt Hij aan mensenhanden overgeleverd. We verblijven bij Hem in aanbidding om bij Hem te zijn in zijn verlatenheid en eenzaamheid.

Goede Vrijdag vieren we de Kruisweg op het uur dat Jezus sterft. Goede Vrijdag is een Goede Vrijdag, omdat het kruis het ultieme teken is van Gods liefde, geduld, vergeving en barmhartigheid jegens ons. Alleen zij die God geloven zien dit, zoals de honderdman.

Paaszaterdag is een tijd van wachten en waken. Jezus is afgedaald in het dodenrijk om de zielen te verlossen die vanaf Abel, die de eerste dode was, verlossing aan te zeggen.
In de Paaswake vieren wij Zijn verrijzenis uit het dodenrijk. De dood is overwonnen en verslagen. Wij mogen door ons Doopsel delen in zijn eeuwig leven en zijn verheerlijking. Door ons doopsel woont Hij nu bij ons en hebben wij deel aan zijn verlossing. De Paaswake is de meest belangrijke liturgische viering van de Kerk.

Frank As, pastoor