Nieuwsoverzicht

Samenstelling commissie Herbestemming

16 november 2018

Eind september hebben de heren Jan van den Boom, Tiny Leijten en Ben Schellekens zich teruggetrokken uit de werkgroep herbestemming kerkgebouwen. Zij meenden wantrouwen te bespeuren in het parochiebestuur rond hun functioneren. Het bestuur herkent zich in zijn geheel niet in deze beeldvorming. Zij dankt echter de drie heren hartelijk voor hun inzet in de werkgroep. De werkgroep gaat verder in een nieuwe samenstelling en gaat door met haar taak om een goede herbestemming voor de kerkgebouwen te vinden.

Namens het parochiebestuur, Frank As, pastoor