Nieuwsoverzicht

Hoopvol de toekomst tegemoet

23 augustus 2017

Op 1 september gaat mijn benoeming in als uw pastoor. Dat gaat voor mij gepaard met gemengde gevoelens. Het is als met een medaille, die heeft twee kanten die geheel verschillend zijn. Enerzijds moet ik afscheid nemen van een dierbaar plekje in ons bisdom, van mensen die mij dierbaar zijn, met de wetenschap dat wij elkaar weinig of nooit meer zullen zien. Dat doet zeer en vervult mij met weemoed. Tegelijkertijd besef ik dat er mensen zijn die veel meer moeten loslaten: als je ziek wordt, als je naar een verzorgingshuis moet, als je sterven gaat. Gelovigen in Veldhoven hebben ook veel moeten loslaten: velen hun vertrouwde kerkgebouw. Zo dragen we allemaal ons persoonlijke verdriet waarmee wij verder moeten. Ik leef daarom met u mee. Die leegte en dat gemis zijn echter wel de momenten waarin wij ons in ons gebed heel mooi kunnen verenigen met de lijdende Christus. Hij geeft ons kracht en troost, Hij sterkt ons zodat wij moedig en hoopvol de nieuwe toekomst tegemoet gaan.

De andere kant van de medaille is de toekomst die voor ons ligt. Een gelovige mens blijft niet stilstaan bij wat vroeger was. De vrouw van Lot keek wel om en veranderde in een zoutpilaar. Door vast te houden aan wat voorbij is, versteent een mens. Kunnen loslaten is een levenskunst en dat schept ruimte, vrijheid en de mogelijkheid tot een nieuw begin. Ik geloof dat de Heer mij naar Veldhoven zendt. Ik heb zin om een nieuw begin te maken, om de Kerk in Veldhoven te dienen. Ik verheug mij nu reeds nieuwe mensen te ontmoeten. Ik zal mijn schouders eronder zetten, en ik hoop en verwacht dat u dat ook doet.

En… voor Maria, Onze Lieve Vrouw ter Eik en voor Onze Lieve Vrouw van 't Zand, koester ik nu al een warm plekje.

Pastoor Frank As